Buhara Ticaret Kubbeleri

Buhara Ticaret Kubbeleri

Buhara, sadece camileri, Ark Kalesi ve görkemli Kalyan minaresi ile değil, aynı zamanda Lebi-hauz'tan Miri-Arap medresesine kadar uzanan ticaret kubbeleri ile de meşhurdir. XVI. Yüzyılında Şeybanlı hanedanı hükümranlığı altındaki Buhara, benzeri görülmemiş bir şekilde büyümüş ve Büyük İpek Yolu üzerindeki önemli güzergah olarak, burda pazarlar, keravansaraylar ve çarşılar inşa edilmişti. Günümüzde bu ticaret kubbelerin sadece dördü faaliyetini sürdürmekte.