Samarkand

Samarkand anıtları

Uluğ Bey Rasathanesi,      Matematikçi, astronom, tarihçi ve şair olan Uluğ Bey, Mesud el-Kâşî, Bursalı Kadızade Rûmî, Ali bin Muhammed (Ali Kuşçu)…